navigácia
Anketa č. 4
Predchádzajúca anketa ukázala, že užívatelia majú záujem hlavne o program Regino.

Cieľom novej ankety je zistiť, z akých zdrojov ste sa dozvedeli o programoch, ktoré sú na stránke Regino.sk


O programe(-och) na stránke Regino.sk som sa dozvedel(-a):
z odkazu na iných webových stránkach
cez vyhľadávač
z časopisu alebo CD
od známeho
iný zdroj...
© 2005-2020 Tomaš Páleník, všetky práva vyhradené, webdesign by Greeg